Achizitie de servicii de consiliere si orientare profesionala
Consiliere

SC WARD ASHBY STUDIO SRL, cu sediul în Bucuresti, str. Prelungirea Ghencea nr. 260H, sector 6,  având cod unic de înregistrare RO 35429766, număr de ordine în Registrul Comerţului Bucuresti J40/489/2016, reprezentată prin Dna Cristina Iliescu Nedelcu, in calitate de administrator , tel. 0727811981, e-mail , vă solicita o oferta de preț pentru:

 

ACHIZITIE: Achizitie servicii de  consiliere si orientare profesionala in cadrul proiectului “Activ in cariera – GOODSTART”, cod SMIS 132664, contract nr.: POCU/633/6/14/132664 (9920/02.09.2020)

 

Descriere achiziție: achizitie de servicii de  consiliere si orientare profesionala pentru elevii din GT al proiectului.

 

Cod CPV:   

79998000-6

 

Servicii de consiliere profesionala

 

 

Împartire pe loturi: NU

 

VALOARE TOTALA ESTIMATA:  100.000 LEI (valoare fara TVA), 119.119 lei cu TVA

 

În cadrul acestei achiziții, SC Ward Ashby Studio SRL deține calitatea de Beneficiar în cadrul Activ in cariera – GOODSTART”, cod SMIS 132664, contract nr.: POCU/633/6/14/132664.

 

Conform celor de mai sus, SC Ward Ashby Studio SRL vă solicită o oferta de pret pentru servicii de  consiliere si orientare profesionala, dupa cum urmeaza:

 

Nr. Crt.

Denumire serviciu

Cantitate

Pret unitar fara TVA

Pret total fara TVA

Pret total cu TVA

1.

 

Servicii de informare, orientare si consiliere profesionala pentru 182 elevi

182 buc

550 RON

100.100 RON

119.119 RON