Comunicat de Presă - Finalizarea Proiectului NEETS din regiunea S-V Oltenia
Green Minimalist Modern Reforestation Program Presentation (24)

Comunicat de presă

19.12.2023

S.C. WARD ASHBY STUDIO S.R.L în parteneriat cu Asociaţia Centrul Regional de Voluntariat şi Asociaţia Dominou au organizat marti, 19.12.2023,

 conferința de inchidere a proiectului

“S.A.Ti.N. Sprijin activ pentru tinerii NEETS din regiunea S-V Oltenia privind creşterea ocupării acestora pe piaţa muncii actuale”.

ID proiect: POCU/991/1/3/154573


S.C. WARD ASHBY STUDIO S.R.L în parteneriat cu Asociaţia Centrul Regional de Voluntariat şi Asociaţia Dominou,  au implementat proiectul S.A.Ti.N. Sprijin activ pentru tinerii NEETS din regiunea S-V Oltenia privind creşterea ocupării acestora pe piaţa muncii actuale”, cod SMIS 154573, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară ,,Inițiativa locurilor de muncă pentru tineri’’, Componenta 1 ,,VIITOR PENTRU TINERII NEETs I’’- regiunile Sud Vest Oltenia, Sud Est și Sud Muntenia.


Valoarea totală a proiectului este de 4,898,009.91 lei. Perioada de implementare a acestuia a fost de 17 luni și acesta si-a propus:


1.     Îmbunătățirea nivelului de competențe și abilități necesare ocupării unui loc de muncă pentru un număr de 320 de tineri NEETs șomeri, cu vârsta cuprinsă între 16-29 de ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare. În cadrul proiectului, aceștia au urmat cursuri de calificare autorizate ANC, de nivel 2 (360 de ore) în meseriile brutar, lucrator finisor in structuri pentru constructii, lucrator in structuri pentru constructii, sudor electric, ingrijitor batrani la domiciliu, baby sitter;


2.     Dezvoltarea abilităților și competențelor antreprenoriale necesare înființării și dezvoltării unei afaceri, prin furnizarea de programe de formare antreprenorială unui număr de 56 de tineri NEETs șomeri categoria A, cu vârsta cuprinsă între 16-29 de ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu domiciliul sau reședința în regiunea SVO;


3.     Sprijinirea înființării, demarării activității, decontării şi monitorizării a 15  întreprinderi noi,  localizate în Regiunea SVO, fiind selectați din cei 56 de tineri NEETS care au absolvit cursul de competențe antreprenoriale. Câștigătorii concursului de planuri de afaceri au primit câte 120.000 lei fiecare pentru a-și înființa o afacere;

Grupul țintă este alcătuit a fost alcatuit din 376 de persoane cu domiciliul/reședința în regiunea S-V Oltenia, persoane care se încadrează in categoria de vârstă 16-29 ani care nu urmează nicio formă de învățământ și nici nu au un loc de muncă.


Conferința de presă pentru inchiderea proiectului ““ S.A.Ti.N. Sprijin activ pentru tinerii NEETS din regiunea S-V Oltenia privind creşterea ocupării acestora pe piaţa muncii actuale”  a avut loc marți, 19.12.2023, începând cu orele 12:00, la Liceul Traian Vuia situat in mun. Craiova, Str. Rovinari, nr. 1A, judetul Dolj.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0727811981,Iliescu-Nedelcu Cristina Stefania, Manager proiect.