LANSARE PROIECT S.A.Ti.N.
LANSARE SVO

S.C. WARD ASHBY STUDIO S.R.L în parteneriat cu Asociaţia Centrul Regional de Voluntariat şi Asociaţia Dominou,  implementează proiectul S.A.Ti.N. Sprijin activ pentru tinerii NEETS din regiunea S-V Oltenia privind creşterea ocupării acestora pe piaţa muncii actuale”, cod SMIS 154573, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară ,,Inițiativa locurilor de muncă pentru tineri’’, Componenta 1 ,,VIITOR PENTRU TINERII NEETs I’’- regiunile Sud Vest Oltenia, Sud Est și Sud Muntenia.

Valoarea totală a proiectului este de 4,898,009.91 lei. Perioada de implementare a acestuia este de 17 luni și își propune:

  1.  Îmbunătățirea nivelului de competențe și abilități necesare ocupării unui loc de muncă pentru un număr de 320 de tineri NEETs șomeri, cu vârsta cuprinsă între 16-29 de ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare. În cadrul proiectului, aceștia vor urma cursuri de calificare autorizate ANC, de nivel 2 (360 de ore) în meseriile zidar-pietrar-tencuitor și frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist;
  2.  Dezvoltarea abilităților și competențelor antreprenoriale necesare înființării și dezvoltării unei afaceri, prin furnizarea de programe de formare antreprenorială unui număr de 56 de tineri NEETs șomeri categoria A, cu vârsta cuprinsă între 16-29 de ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu domiciliul sau reședința în regiunea SVO;
  3. Sprijinirea înființării, demarării activității, decontării şi monitorizării a 15  întreprinderi noi,  localizate în Regiunea SVO, cei 15 fiind din cei 56 de tineri NEETS care au absolvit cursul de competențe antreprenoriale, câștigători ai concursului de planuri de afaceri, care vor primi 120.000 lei fiecare pentru a-și înființa o afacere;

Grupul țintă este alcătuit din 376 de persoane cu domiciliul/reședința în regiunea S-V Oltenia, persoane care se încadrează in categoria de vârstă 16-29 ani care nu urmează nicio formă de învățământ și nici nu au un loc de muncă.


Conferința de presă pentru deschiderea proiectului ““ S.A.Ti.N. Sprijin activ pentru tinerii NEETS din regiunea S-V Oltenia privind creşterea ocupării acestora pe piaţa muncii actuale”  va avea loc luni, 19.09.2022, începând cu orele 11:00, la adresa Hotel Helin Central, str. A.I Cuza, nr.14, judeţul Dolj.


Informații suplimentare se pot
obține la numărul de telefon: 0767787378, email:stamatescuraluca@yahoo.com, Stamatescu Claudia-Raluca Expert organizare campanii informare.