REZULTATE Proiect „NEET TO MORE” 154951
REZULTATE PROIECT SM


28 decembrie 2023

Proiect „NEET TO MORE” – cod SMIS 154951 - proiect pe fonduri europene
dedicat integrării tinerilor NEETs în societate

BUCUREȘTI, decembrie 2023: S.C. WARD ASHBY STUDIO S.R.L. în parteneriat cu S.C. GRANT BOX CONSULTING S.R.L. închide proiectul „Dezvoltarea Economiei din regiunea Centru prin implicarea tinerilor NEETs în societate – NEET NO MORE”. Proiectul a beneficiat de finanțare nerambursabilă în proporție de 96,93% și s-a desfășurat în perioada august 2022-decembrie 2023.

Obiectivul general al proiectului a fost dezvoltarea și implementarea unui ansamblu de măsuri și acțiuni concrete privind creșterea nivelului de ocupare si îmbunătățirea competențelor pentru grupul țintă: tineri NEETs cu nivel de ocupare A, B, C și D și vârste între 16 și 29 de ani, înregistrați și profilați la SPO (Serviciul Public de Ocupare), cu rezidența în regiunea de dezvoltare Centru.

Astfel, rezultatele proiectului „NEET TO MORE” – cod SMIS 154951 în cifre:

  1. 170 tineri NEETs B, C și D au obținut certificate de calificare de bucătar/ospătar/operator introducere validare și prelucrare date/ lucrător în comerț.
  2. 336 tineri NEETs A, B, C și D au primit program de mediere pe piața muncii;
  3. 14 tineri NEEts nivel de ocupabilitate A mentorat, consiliere în vederea dezvoltării unor afaceri și acordarea de micro granturi de 25.000 euro
  4. derularea unui program de formare antreprenorială pentru 18 tineri NEETs nivel de ocupabilitate A, mentorat, consiliere în vederea dezvoltării unor afaceri.

Tinerii din grupul țintă nu au urmat nicio formă formă de educație sau formare, nu au fost implicați în alte proiecte finanțate prin POCU și au fost de acord cu utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal (politica GDPR) în toate fazele de implementare ale proiectului.

Valoarea totala a contractului de finanțare a fost de 4.926.999,95 lei din care finanțarea nerambursabilă totală este de 4.645.420,14 lei, echivalentă cu 96,93% din valoarea totală eligibilă aprobată. Proiectul are cod SMIS 154951 și a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman - POCU 2014-2020, Axa prioritară 1, Inițiativa „Locuri de munca pentru tineri”/Operațiune compozită OS. 1.1, 1.2.

Date de contact:

WARD ASHBY STUDIO S.R.L.

Adresa: Municipiul București, România,
Intrarea Erou Ion Calin nr. 4, sector 2, Bucuresti

Email: office @goodstory.ro

Telefon: 0722 406 991