REZULTATE PROIECT NEET NO MORE
REZULTATE PROIECT CENTRU

28 Decembrie 2023

REZULTATE PROIECT

„Dezvoltarea Economiei din regiunea Sud Muntenia prin implicarea tinerilor Neets in societate –NEET NO MORE”

S.C. WARD ASHBY STUDIO S.R.L., in calitate de Beneficiar, in parteneriat cu S.C. GRANT BOX CONSULTING S.R.L. a implementat proiectul „Dezvoltarea Economiei din regiunea Sud Muntenia prin implicarea tinerilor Neets în societate –NEET NO MORE”,  SMIS 154910. Proiectul s-a desfășurat în regiunea Sud Muntenia pe o perioada de 18 luni, respectiv intre data de 14.07.2022 si data de 31.12.2023.

Proiectul „NEET TO MORE” a oferit mediere pe piața muncii, formare profesională și antreprenorială.

Rezultatele proiectului „NEET TO MORE” – cod SMIS 154910 în cifre:

  • 108 tineri NEETs B, C și D au obținut certificate de calificare de operator introducere validare și prelucrare date.
  • 371 tineri NEETs A, B, C și D au primit program de mediere pe piața muncii;
  • 13 tineri NEEts nivel de ocupabilitate A mentorat, consiliere în vederea dezvoltării unor afaceri și acordarea de micro granturi de 25.000 euro

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului a constat în dezvoltarea și implementarea unui ansamblu de măsuri si acțiuni concrete privind creșterea nivelului de ocupare si îmbunătățirea competentelor al grupului țintă:

  • Toți tinerii din grupul țintă au avut vârsta cuprinsa intre 16-29 ani ,
  • Au domiciliul sau reședință in regiunea Sud Muntenia, regiune de dezvoltare eligibila de dezvoltare a  proiectului,
  • Nu au fost ocupați pe piața muncii,
  • Nu au urmat nicio forma de educație sau formare, nu au beneficiat de finanțare prin alte proiecte finanțate prin POCU.
  • Au fost înregistrați, informați, consiliați și profilați in prealabil de către SPO din regiunile vizate;
  • Au fost de acord cu utilizarea/prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR) in toate fazele de implementare ale proiectului.

Valoarea totala a contractului de finanțare a fost de 4.932.354,95 lei din care finanțarea nerambursabila totala a fost de 4.649.695,09 lei echivalentă cu 96,93 % din valoarea totală eligibilă aprobată.

Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 1 „ Inițiativa locuri de munca pentru tineri” /Operațiune compozita OS. 1.1, 1.2.

Date de contact:

WARD ASHBY STUDIO S.R.L.

Adresa: Aleea Erou Ion Calin nr. 4, sector 2, București

Email: office @goodstory.ro

Telefon: 0727 811 981