Achizitii in proiectul GOODSTART

 

CERERE DE OFERTA

 

SC WARD ASHBY STUDIO SRL, cu sediul în Bucuresti, str. Prelungirea Ghencea nr. 260H, sector 6,  având cod unic de înregistrare RO 35429766, număr de ordine în Registrul Comerţului Bucuresti J40/489/2016, reprezentată prin Dna Nicoleta Nedelcu, in calitate de administrator, tel. 0722406991, e-mail nicoleta.nedelcu@goodstory.ro, vă solicita o oferta de preț pentru:

 

ACHIZITIE: Achizitie servicii de  promovare in cadrul proiectului “Activ in cariera – GOODSTART”, cod SMIS 132664, contract nr.: POCU/633/6/14/132664 (9920/02.09.2020)

 

Descriere achiziție: achizitionarea a unor materiale consumabile necesare pentru desfasurarea activitatii practice a grupului tinta. Pachetul contine estimativ: caiete personalizate, memory stick-uri si pixuri

 

Cod CPV:   

30192700-8 – Consumabile caiete

79342200-5 – Memory Stick

30192121-5 -  Consumabile pixuri

 

Împartire pe loturi: NU

 

VALOARE TOTALA ESTIMATA:  6400 LEI (valoare fara TVA), 7616 lei cu TVA

 

În cadrul acestei achiziții, SC Ward Ashby Studio SRL deține calitatea de Beneficiar în cadrul “Activ in cariera – GOODSTART”, cod SMIS 132664, contract nr.: POCU/633/6/14/132664.

 

Conform celor de mai sus, SC Ward Ashby Studio SRL va solicita o oferta de pret achizitionarea unor materiale consumabile necesare pentru defasuarea activitatii practice a grupului tinta. Pachetul va contine urmatoarele consumabile, dupa cum urmeaza: Caiete, memory stick-uri si pixuri

 

Denumire serviciu

Descriere/specificatii tehnice

Achizitei consumabile

Descriere: Se vor achizitiona o serie de produse din categoria consumabile care sunt necesare pentru desfasurarea activitatii parctice a grupului tinta.

 

 

·         Rezultate concrete, asteptate – ACHIZITIE CONSUMABILE:

 

·         Achizitionarea de 128 bucati pixuri dupa urmatoarele specificatii:

·         Din material plastic sau metal

·         Corpul nu va fi transparent si va fi in culoarea scrierii

·         Pix cu mecanisme de inchidere

·         Mina de culoare albastra

·         In situatia in care produsul are capac sa fie de culoarea scrierii

·         Produsele vor fi inscriptionate cu 3 sigle: Uniunea Europeana, Guvernul Romaniei si Instrumente Structurale 2014-2020

 

       Specificatii: 

Acest produs este destinat grupului tinta pe durata intregului proiect Activ in cariera – GOODSTART”, cod SMIS 132664, contract nr.: POCU/633/6/14/132664.

 

·         TERMEN OBLIGATORIU DE LIVRARE: 16.11.2020

 

·         Achizitionarea de 128 de bucati caiete dupa urmatoarele specificatii:

·         Format A5

·         Nr. File: 100 file format dictando

·         Coperta CMYK, 4+0 (vom livra grafica)

·         Legate prin sira metalica sau lipire pe latura mica de sus

       Specificatii: 

Acest produs este destinat grupului tinta pe durat intregului proiect Activ in cariera – GOODSTART”, cod SMIS 132664, contract nr.: POCU/633/6/14/132664.

 

·         TERMEN OBLIGATORIU DE LIVRARE: 16.11.2020

 

·         Achizitionarea de 128 de bucati memory stick-uri:

·         Capacitate: 32 GB

·         USB 2.0

·         Culoare albastru

·         Produsele vor fi inscriptionate cu 3 sigle: Uniunea Europeana, Guvernul Romaniei si Instrumente Structurale 2014-2020

·         Dimensiunea sa fie adaptata astfel incat sa incapa cele 3 sigle

 

       Specificatii: 

Acest produs este destinat grupului tinta pe durat intregului proiect Activ in cariera – GOODSTART”, cod SMIS 132664, contract nr.: POCU/633/6/14/132664.

 

·         TERMEN OBLIGATORIU DE LIVRARE: 16.11.2020

·         Rezultate concrete, asteptate-ACHIZITIE CONSUMABILE:

 

·         Ofertantul va realiza pentru beneficiar toate cele 3 categorii de produse care sunt destinate grupului tinta intr-o singura comanda

·         Ofertantul se va asigura de calitatea impecabila a produselor

·         Ofertantul este responsabil pentru produsul realizat si pentru ca acesta sa respecte toate cerintele necesare - Manualul de Identitate Vizuală al Programului.

 

·         TERMEN OBLIGATORIU DE FINALIZARE SI PREDARE: 16.11.2020.

 

Criterii de evaluare a ofertelor

 

Punctaj

Detalii privind aplicarea factorilor de evaluare

 

1. Preţul ofertei financiare, fără T.V.A.

60

puncte

Punctajul pentru oferta financiara se acordă astfel:

a) pentru cel mai scăzut pret dintre preţurile ofertelor admisibile se acordă 60 puncte

 

2. Punctaj tehnic

 

40 puncte

Punctajul tehnic se va calcula astfel :

·         40 puncte calitatea produselor si posibilitatea de livrare de mostre anterior comenzii

 

Punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica intre punctajul obtinut pentru oferta financiara si cel pentru propunerea tehnica.

Alte mentiuni:

Plata facturii se va face in termen de maximum 30 de zile de la emiterea si  comunicarea ei.

Factura va fi emisa  numai dupa semnarea  Procesului verbal de receptie a serviciilor de catre ambelele parti.

Plata se va face exclusiv pentru serviciile prestate pentru care s-a depus documentaţie justificativă.

 

Modul de prezentare a ofertelor: ofertele vor fi transmise pe mail la adresa nicoleta.nedelcu@goodstory.ro pana la data de 06.11.2020, orele 12:00. Oferta va fi datata si semnata de reprezentantul legal al ofertantului, mentionand in titlu „Oferta servicii de  promovare - GOODSTART. Perioada de valabilitate a ofertei este de 60 de zile de la transmitere.

Pentru informatii suplimentare va rog sa ne contactati la nicoleta.nedelcu@goodstory.ro

 

Multumim pentru colaborare si interesul acordat in cadrul acestui Proiect.

 

Nicoleta Nedelcu

Tutore